DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐBCT TUYẾN BẮC – NAM ĐOẠN CAM LỘ – LA SƠN

DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC – NAM PHÍA ĐÔNG ĐOẠN CAM LỘ – LA SƠN

    Gói thầu XL-01: Xây lắp và khảo sát thiết kế BVTC đoạn Km0+000 – Km15+000 (bao gồm các cầu: Lai Phước, Khe Ái Tử, cầu vượt TL579)
    Địa điểm: Cam Lộ – La Sơn
    Chủ đầu tư: Ban QLDA đường HCM
    Tổng giá trị hợp đồng: 547,465 tỷ đồng
    Thời gian thi công: tháng 8/2019 – tháng 8/2021

Khơỉ công 1

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *