DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP ĐƯỜNG TỈNH 202

Gói thầu: Km15+00 – Km23+00
Địa điểm: Ca Thành – Lũng Pán – Bản Riền, tỉnh Cao Bằng
Chủ đầu tư: PMU Cao Bằng
Tổng giá trị hợp đồng: 78,080 tỷ đồng
Thời gian thi công: tháng 10/2013 – tháng 10/2015

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *