DỰ ÁN ĐTXD CÔNG TRÌNH MỞ RỘNG QL1

Gói thầu: XL.02, XL.03, XL.04
Địa điểm: Km1445 – Km1488, tỉnh Khánh Hòa
Chủ đầu tư: Tổng CTXD Thăng Long
Giá trị hợp đồng: 75,553 tỷ đồng
Thời gian thi công: tháng 11/2014 – tháng 3/2015

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *