DỰ ÁN MỞ RỘNG QL 1A

Gói thầu số 6: Thi công xây dựng công trình đoạn Km1051+845 – Km1055+280
Địa điểm: tỉnh Quảng Ngãi
Chủ đầu tư: Ban QLDA 85
Tổng giá trị hợp đồng: 116,891 tỷ đồng
Thời gian thi công: tháng 11/2018 – tháng 01/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *