DỰ ÁN QLTS ĐBVN (VRAMP)

Gói thầu RAP/CP3: QL2 Km205 – Km246
Địa điểm: tỉnh Hà Giang
Chủ đầu tư: PMU3
Giá trị hợp đồng: 65,501 tỷ đồng
Thời gian thi công: tháng 7/2015 – tháng 5/2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *