DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG VEN BIỂN (ĐT.639)

Gói thầu số 4: Xây dựng nền mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km26-Km30
Địa điểm: Cát Tiến – Đề Gi
Chủ đầu tư: Ban QLDA tỉnh Bình Định
Tổng giá trị hợp đồng: 98,784 tỷ đồng
Thời gian thi công: tháng 11/2019 – tháng 5/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *