DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL18

Gói thầu XL-04: Xây dựng đoạn Km 181+00-Km191+837
Địa điểm: Mông Dương -Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Chủ đầu tư: Ban QLDA CTGT Quảng Ninh
Tổng giá trị hợp đồng: 107,755 tỷ đồng
Thời gian thi công: tháng 12/2008 – tháng 9/2010

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *