DỰ ÁN ĐTXD ĐƯỜNG HCM

Gói thầu sô 13: Thảm BTN và Số 8, 9, 10, 11, 12: xây dựng hệ thống ATGT từ Km228+437 – Km245+878
Địa điểm: Chợ Mới – Ngã Ba Trung Sơn, Tỉnh Thái Nguyên
Chủ đầu tư: Ban QLDA đường HCM
Tổng giá trị hợp đồng: 84,483 tỷ đồng
Thời gian thi công: tháng 12/2017 – tháng 10/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *