Sơ đồ tổ chức và Cán bộ chủ chốt

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

03

 

CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY

1. Ông Lê Thu Băng
Chức danh: Chủ tịch HĐQT công ty   Bằng cấp: Kỹ sư/ Thạc sỹ Cầu đường

2. Ban Giám đốc Công ty
Ông: Triệu Hồng Tuyến
Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty   Bằng cấp: Kỹ sư/ Thạc sỹ QTKD

Ông: Nguyễn Khắc Đồng
Chức danh: P.Tổng Giám đốc Công ty   Bằng cấp: Kỹ sư

Ông: Vương Trí Thanh
Chức danh: P. Tổng Giám đốc Công ty   Bằng cấp: Kỹ sư

Ông: Lê Tất Thắng
Chức danh: P. Tổng Giám đốc Công ty   Bằng cấp: Kỹ sư

3. Phòng Đấu thầu và Quản lý dự án
Ông: Bùi Tiến Thành
Chức danh: Trưởng phòng    Bằng cấp: Kỹ sư

4. Phòng Tài chính Kế toán
Ông: Nguyễn Hoàng Gia
Chức danh: Kế Toán Trưởng  Bằng cấp: Cử nhân kinh tế

5. Phòng Hành chính nhân sự
Bà: Bùi Thị Thanh Thảo
Chức danh: Trưởng phòng   Bằng cấp: Cử nhân luật

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *