DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP QL18C

Gói thầu XL-03: Cải tạo nâng cấp đoạn Km19+00 -:- Km26+400
Địa điểm: Tiên Yên – Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh
Chủ đầu tư: Ban QLDA CTGT Quảng Ninh
Tổng giá trị hợp đồng: 72,874 tỷ đồng
Thời gian thi công: tháng 3/2011 – tháng 02/2013

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *