DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QL279

Gói thầu số 8: Km71+00 -:- Km76+513,39
Địa điểm: Đoạn nối QL3 với QL2
Chủ đầu tư: Ban QLDA Biển Đông
Giá trị hợp đồng: 41,189 tỷ đồng
Thời gian thi công: tháng 12/2007 – tháng 11/2010

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *