DỰ ÁN ĐTXD CƠ SỞ HẠ TẦNG VÙNG CÙ LAO DUNG (DỰ ÁN ICRSL)

Tiểu dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi sản xuất phù hợp với điều kiện sinh thái, nâng cao sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu vùng Cù Lao Dung (Dự án ICRSL)
Gói thầu ST-CW-01: Thi công xây dựng tuyến đường tỉnh 933B
Địa điểm: Vùng Cù Lao Dung
Chủ đầu tư: Ban QLDA2 tỉnh Sóc Trăng
Tổng giá trị hợp đồng: 258,107 tỷ đồng
Thời gian thi công: tháng 11/2019 – tháng 4/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *