DỰ ÁN ĐTXD CÔNG TRÌNH MỞ RỘNG QUỐC LỘ 1A

Gói thầu số 24: Khắc phục hậu quả bão lũ và tăng cường kết cấu áo đường đoạn Km1153+000 – Km1212+400
Địa điểm: QL1A đoạn Km 1153+000 – Km 1212+400, tỉnh Bình Định
Chủ đầu tư: Ban QLDA đường HCM
Tổng giá trị hợp đồng: 176,382 tỷ đồng
Thời gian thi công: tháng 8/2018 – tháng 01/2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *