DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI – LÀO CAI

Gói thầu A5: Km109+750 – Km131+000
Địa điểm: tỉnh Yên Bái
Chủ đầu tư: VEC
Tổng giá trị hợp đồng: 1.974,676 tỷ đồng
Thời gian thi công: tháng 5/2013 – tháng 8/2014

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *