DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐƯỜNG PHAI KHẮT – NÀ NGẦN

Gói thầu XL-12: Km2+00 – Km3+775
Địa điểm: Tỉnh Cao Bằng
Chủ đầu tư: PMU Cao Bằng
Giá trị hợp đồng: 26,378 tỷ đồng
Thời gian thi công: tháng 6/2015 – tháng 12/2015

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *