DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG VEN BIỂN (ĐT.639)

Gói thầu số 2: Xây dựng nền mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km 97 + 500 – Km 103 + 542,62
Địa điểm: đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh
Chủ đầu tư: Ban QLDA CTGT tỉnh Bình Định
Tổng giá trị hợp đồng: 65,318 tỷ đồng
Thời gian thi công: tháng 9/2020 – tháng 11/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *