GÓI THẦU XL-03 – DỰ ÁN KẾT NỐI GIAO THÔNG CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Gói thầu XL-03: Xây dựng đoạn Km40+00 – Km63+446 thuộc tuyến nối Lai Châu, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.
Địa điểm: Huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 2.
Tổng giá trị hợp đồng: 387,337 tỷ đồng
Thời gian thi công: tháng 7/2023 – tháng 12/2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *