DỰ ÁN BẢO TRÌ QL5

Gói thầu NPP-2/CP-29: Km47 – Km55
Địa điểm: Tỉnh Hải Dương
Chủ đầu tư: RPMU2
Giá trị hợp đồng: 27,257 tỷ đồng
Thời gian thi công: tháng 10/2008 – tháng 8/2009

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *