DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP QL32

Gói thầu số 04: Thảm mặt đường bê tông nhựa từ Km285-:-Km308
Địa điểm: Nghĩa Lộ – Vách Kim – Yên Bái
Chủ đầu tư: Ban QLDA CTGT Yên Bái
Giá trị hợp đồng: 83,456 tỷ đồng
Thời gian thi công: tháng 7/2009 – tháng 11/2010

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *