DỰ ÁN ĐTXD CÔNG TRÌNH CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL7

Gói thầu XL4: Km0 – Km36
Địa điểm: Diễn Châu- Đô Lương, Tỉnh Nghệ An
Chủ đầu tư: Ban QLDA đường bộ 4
Tổng giá trị hợp đồng: 59,689 tỷ đồng
Thời gian thi công: tháng 01/2010 – tháng 10/2012

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *